Thursday, March 8, 2018

SSO - integracja z ePUAP (Dostawca Tożsamości) w .NET

Planowanie

Post wyjątkowo w języku polskim, z garścią spostrzeżeń i uwag po udanej implementacji integracji z modułem Dostawcy Tożsamości usługi ePUAP, zrealizowanej w środowisku .NET.

Na początek spostrzeżenie ogólne - całość prac technicznych to łącznie kilkadziesiąt godzin pracy dwóch bardzo doświadczonych developerów, mających w przeszłości wielokrotne i szerokie doświadczenie w temacie SSO i podpisów cyfrowych w różnych standardach. To doświadczenie wielokrotnie procentowało pozwalając szybko weryfikować błędne ścieżki, co przy podsumowaniu ostatecznego bilansu nakładu nastraja nieco pesymistycznie - jeśli tego typu pracę wiele zespołów programistycznych w różnych organizacjach wykonuje niezależnie od siebie, oznacza to że dziesiątki godzin pracy wielu ludzi w pewien sposób marnuje się na coś co można zrealizować zupełnie inaczej.

Sam ePUAP udostępnia bowiem dokumentację dla integratorów, na dzień dzisiejszy znajduje się ona na stronie głównej ePUAP, w zakładce Strefa Urzędnika / POMOC / Dla integratorów / Specyfikacja WSDL - integratora interesują dwa dokumenty

 • Instrukcja dla integratora DT - opis sposobu implementacji protokołu SAML2 przez ePUAP
 • Instrukcja dla integratora PZ - opis usług sieciowych, wywołanie co najmniej jednej z nich, getTpUserInfo, jest niezbędne przy implementacji SSO
Problemem jest tu nie tyle sama dokumentacja, co brak referencyjnych implementacji części klienckiej co przy projekcie o tej skali wydaje się wymaganiem dość oczywistym. Zamiast tego, na stronie ePUAP w zakładce Przykładowe aplikacje na dzień dzisiejszy jest po prostu pusto:

Zamiast tego, chciałoby się w tej zakładce znaleźć materiały ułatwiające implementację integracji. Tu sugestia dla COI. Otóż, mając doświadczenia w dostarczaniu mechanizmów integracyjnych dla zewnętrznych partnerów rozumiem jak trudne może być dostarczenie przykładowych aplikacji. Jeśli zespół implementujący ePUAP jest biegły w Javie, to może stosunkowo łatwo wyprodukować przykładowe kawałki kodu dla Javy. Z kolei przy braku silnych kompetencji technicznych, przygotowanie makiet dla innych technologii będzie trudniejsze. Do tego dochodzi jeszcze ryzyko zarzutu stronniczości - bo które platformy technologiczne wybrać do przygotowania makiet? .NET? A może też PHP? A dlaczego nie node.js czy django? To potencjalna puszka Pandory.

Istnieje jednak alternatywa - przykładowy program wcale nie musi pokazywać referencyjnej implementacji części klienckiej. Zamiast tego może być otwartą implementacją części serwerowej, dostarczoną w dowolnym, wybranym języku programowania (na przykład w Javie), uruchamiającą się na localhost na dowolnym porcie, nawet bez serwera aplikacyjnego, a tylko hostowaną z aplikacji konsolowej. Taka implementacja miałaby punkty końcowe zgodne formalnie z implementacją docelową, ale pozwalałaby na prowadzenie wczesnych testów integracyjnych w całkowicie izolowanych środowiskach deweloperskich, będących w całości pod kontrolą integratorów. Przez formalną zgodność rozumiem tu te same kontrakty, ale już swobodnie potraktowaną implementację - na przykład na pokazującej się stronie logowania można wpisać dowolne dane użytkownika a certyfikat podpisujący może być dowolny. Albo - zarówno listę profili jak i certyfikatów w takiej zastępczej implementacji konfiguruje się w jakimś jawnym XMLowym pliku konfiguracyjnym leżącym obok aplikacji. W każdym przypadku - otwartość implementacji zastępnika części serwerowej pozwala integratorowi implementującemu część kliencką mieć oba systemy pod kontrolą, w szczególności nawet - debugować żądania zarówno od strony aplikacji klienckiej jak i od strony usługi. A po dojściu w pracy z zastępnikiem do momentu poprawnego przepływu, test integracyjny na testowej wersji ePUAP byłby tylko formalnością, zamiast całkowicie zmyślonych kont byłyby faktyczne konta testowe na testowej platformie, ale od strony technicznej cały przebieg protokołu byłby ten sam, już przetestowany z lokalnym zastępnikiem rzeczywistej usługi.

Takie dość oczywiste podejście - zastepnika usługi integracyjnej możliwego do uruchomienia lokalnie - stosujemy z powodzeniem od wielu lat i doświadczenia są tylko pozytywne. Jest to równocześnie znacznie tańsze niż dostarczanie makiet części klienckiej w wielu wybranych technologiach, ciężar implementacji części klienckiej nadal spoczywa na integratorze, ale implementacja taka jest łatwiejsza.

Przygotowując się do implementacji należy więc zaopatrzyć się w w/w dokumentację, warto również mieć pod ręką te nieliczne ślady po doświadczeniach innych integratorów, którzy zdecydowali się pozostawić po sobie jakiś ślad w blogosferze. Na chwilę obecną znane mi są dwie takie wzmianki

 • dość stare teksty (2011?) opisujące integrację z poziomu PHP z poprzednią wersją ePUAP: SSO i usługi sieciowe, sporo drobnych szczegółów niestety jest już nieaktualnych
 • tekst z połowy 2017 roku opublikowany na blogu apilia opisujący integrację z aktualną wersją ePUAP z poziomu Javy

Ten ostatni materiał jest prawdopodobnie bardzo wartościowy i prawdopodobnie znacząco skraca czas niezbędny do wykonania integracji. Jeśli w dodatku opisany materiał jest nadal aktualny (implementacja działa), to mniej więcej taki poziom techniczny materiału mógłby znaleźć się we wzmiankowanej chwilę temu zakładce Przykładowe aplikacje.

Niestety - z punktu widzenia integratora pracującego w .NET materiał ten ma wartość wyłącznie ogólną - m.in. jako ściągawka poprawnych adresów punktów końcowych usług w wersji produkcyjnej i testowej. Niestety bowiem zaproponowane tam biblioteki OPENSAML3 i Apache CXF nie mają swoich bezpośrednich odpowiedników w .NET. Można więc wyłącznie pozazdrościć Koleżeństwu tego że ścieżka integracji dla Javy jest łatwiejsza i przetarta. Prawdopodobnie, gdyby ten materiał był nam znany wcześniej, próbowalibyśmy mimo wszystko najpierw zweryfikować jego poprawność i przygotować jakąś formę adaptera SSO wykorzystującego komponent Javowy i opisaną ścieżkę. Z uwagi bowiem na brak bezpośrednich odpowiedników dla SAML2 i WS-Security po stronie biblioteki standardowej .NET, integracja dla .NET oznacza pracę na dużo niższym poziomie, w szczególności

 • .NET nie ma wsparcia dla protokołu SAML2 w bibliotece standardowej, mimo że ma fantastyczne wsparcie dla SAML1. Istnieją nieliczne implementacje darmowe (np. Sustainsys.SAML2), jednak ich użycie wiąże się z ryzykiem braku wsparcia. Istnieją nieliczne implementacje płatne (np. ComponentSpace). Ostatecznie zdecydowaliśmy o pójściu własną ściezką, czyli własnej implementacji SAML2 w części klienckiej i serwerowej. Ta część prac pożarła lwią część łącznego czasu implementacji, spłaci się jednak w kolejnych tygodniach kiedy, we własnych rozwiązaniach, oprócz usług serwerowych SSO dla SAML1/OAuth2 będziemy również dostarczać w pakiecie część serwerową SAML2
 • .NET teoretycznie dobrze wspiera WS-Security, ponieważ wsparcie zostało całkowicie włączone do WCF. W praktyce, osiągnięcie takiego dokładnie formatu wywołania jakiego oczekuje konkretny serwer (w przypadku ePUAP są to ścisłe wymagania na to jak do wiadomości dołączony jest certyfikat i który węzeł jest podpisany) jest to droga przez mękę, z odkrywaniem metodą prób i błędów tego jak skonfigurować CustomBinding dla wygenerowanej przez automat klasy proxy z WSDL usługi ePUAP. Mimo wielu prób nie udało się nam poprawnie wywołać usługi przez automatycznie generowane WCF proxy, ostatecznie podzbiór WS-Security został zaimplementowany od zera na potrzeby tej integracji
Z perspektywy integratora pracującego w .NET wydaje się więc, że dostarczenie referencyjnych implementacji części klienckiej przez dostawcę usługi byłoby bardzo, bardzo wskazane. Sam system ePUAP w części serwerowej jest zaimplementowany w Javie - co można wnioskować z otrzymywanych w trakcie prób integracji wyjątków zawierających ślady stosów wywołań konkretnych metod po stronie serwera - przez co integracja części klienckiej również w Javie może być, z uwagi na zgodność wykorzystywanych zewnętrznych bibliotek, najłatwiejsza. Integratorzy pracujący w innych technologiach mogą być w trudniejszej sytuacji

Przygotowanie do implementacji

Implementację integracji trzeba podzielić na dwa niezależne obszary
 1. implementacja części klienckiej protokołu SAML2, w wyniku której po stronie aplikacji integrującej się z ePUAP (Service Provider, SP) uzyskuje się identyfikator sesji użytkownika utworzonej po stronie ePUAP
 2. implementacja wywołania usługi sieciowej w standardzie WS-Security, w wyniku której identyfikator sesji zamienia się na informacje o użytkowniku (imię, nazwisko, email i PESEL)
Do obu części niezbędny jest certyfikat którym podpisywane są żądania - certyfikat dla środowiska testowego można pozyskać otwierając zgłoszenie mailowe w COI (pz-pomoc@coi.gov.pl)
 1. na testowej instancji witryny Profilu Zaufanego należy utworzyć konto, dla tego konta wyklikać wniosek o Profil Zaufany
 2. w zgłoszeniu mailowym do COI należy poprosić o zatwierdzenie wniosku o profil zaufany (w przeciwnym razie logowanie SAML2 do aplikacji nie uda się, konta ePUAP niepotwierdzone, czyli nie posiadające Profilu Zaufanego, w trakcie logowania zgłaszają komunikat:
 3. W zgłoszeniu mailowym należy również poprosić o wygenerowanie certyfikatu dla testowej integracji oraz dołączyć
  1. identyfikator testowej aplikacji, w języku SAML2 to Issuer - może to być adres uri, np. https://saml2test.mycompany.org
  2. adres punktu końcowego na który usługa DT przekieruje przeglądarkę po poprawnym zalogowaniu, w języku SAML2 to Consumer SSO powinien to być adres który jest lokalnie w środowisku developerskim adresowalny, ale nie musi być adresem rozwiązywanym przez publiczne DNSy, może to być więc np. https://saml2test.mycompany.org/logon pod warunkiem że jakikolwiek lokalny DNS (w tym ten w /etc/hosts) rozwiąże taką domenę na jakiś lokalny serwer
  3. adres punktu końcowego wylogowania, w języku SAML2 to SLO, Single Logout Service - podobnie jak wyżej, w przypadku braku implementacji wylogowywania punkt końcowy może fizycznie w ogóle nie być zaimplementowany

Wysłanie poprawnego zgłoszenia bardzo przyspieszy pracę, doświadczenie tu jest takie że początkowo kontakt z COI to oczekiwanie na odpowiedzi rzędu 10 dni roboczych (czyli 2 tygodni), przy nieprecyzyjnym opisaniu sprawy i konieczności doprecyzowania szczegółów czas kontaktu wydłuża się przez oczekiwanie na kolejne odpowiedzi. Dobra, sprawna komunikacja uruchomiła się dopiero po przejściu dialogu na poziom bardzo techniczny (czyli przy próbie rozwiązania problemu z konkretnymi błędnymi żądaniami).

Ten etap przygotowań można zakończyć w momencie uzyskania z COI testowego certyfikatu, zarejestrowaniu punktów końcowych aplikacji po stronie ePUAP oraz po potwierdzeniu PZ dla testowego konta.

Implementacja

Samodzielna implementacja zarówno SAML2 i jak i WS-Security nie jest aż tak skomplikowana, ponieważ oba standardy de facto bazują na podpisach XMLDsig, które są interoperacyjne między platformami. W szczególności zarówno do podpisywania jak i walidacji można użyć standardowego obiektu SignedXml z biblioteki standardowej oraz wielokrotnie dokumentowanego (m.in. przez mnie lata temu) idiomatycznego kodu podpisującego i weryfikującego podpis. Usługi ePUAP nie są tu kapryśne, standardowy podpis wygenerowany z poziomu .NET (wystarczą poprawnie wskazane referencje z węzła podpisu na podpisywany węzeł) jest akceptowany mimo tego że lista transformat (m.in. normalizacja) różniła się w żądaniach wysyłanych od nas do ePUAP od listy widocznej w przykładowych żądaniach w dokumentacji. Oznacza to że komponenty ePUAP po stronie serwera wykorzystują jakąś generyczną formę kodu walidującego podpisy, akceptującą w rzeczywistości więcej formatów podpisów zgodnych z XMLDsig niż tylko te z przykładów z dokumentacji. To istotne ułatwienie. Pewien problem pojawia się w drugą stronę - z walidacją z poziomu .NET podpisu odpowiedzi, wygenerowanej przez kod Javowy po stronie ePUAP. O tym za chwilę.

Cały flow procesu logowania wygląda z punktu widzenia aplikacji integrującej się z PZ następująco
 1. przygotowanie i podpisane AuthnRequest, przekierowanie na punkt końcowy PZ w celu autentykacji użytkownika
 2. odebranie artefaktu SAMLArt dla wiązania Artifact binding protokołu SAML
 3. zbudowanie i podpisanie żądania ArtifactResolve i wysłanie go na punkt końcowy usługi ePUAP
 4. odebranie i zweryfikowanie ArtifactResponse, wyciagnięcie identyfikatora sesji
 5. zbudowanie i podpisanie żądania WS-Security do usługi getTpUserInfo z identyfikatorem sesji jako argumentem
 6. odebranie i zweryfikowanie odpowiedzi, wydobycie z niej adresu email, imienia, nazwiska i PESELu logującego się użytkownika

Poniżej garść wskazówek, które mogą pozwolić przeskoczyć niespodziewane trudności

 1. przy podpisywaniu należy bezwzględnie używać transformaty SignedXml.XmlDsigExcC14NTransformUrl (czyli http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#), domyślna dla SignedXml transformata http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 nie będzie poprawnie obsługiwana
 2. przy podpisywaniu żądań SAML2 (AuthnRequest, ArtifactResolve) należy bezwzględnie zwrócić uwagę na kolejność węzłów w dokumencie oraz na to w które miejsce trafia węzęł z podpisem - blogowałem o tym przy okazji integracji SAML2 z ADFS (jest to p.9 na liście z tamtego posta)
 3. w sygnaturach SAML2 ePUAP wymaga bezwzględnie dołączenia całego certyfikatu (X509Data/X509Certificate) do węzła KeyInfo, jest to pewna nadmiarowość ponieważ oba żądania zawierają jawny atrybut Issuer który musi być zgodny z identyfikatorem zarejestrowanej aplikacji - co oznacza że technicznie serwer ePUAP nie musiałby oczekiwać powtórzenia zawartości certyfikatu w żądaniach ponieważ mógłby sobie zawartość ceryfikatu wyciągnąć z lokalnej bazy danych na podstawie klucza - identyfikatora aplikacji (Issuer). Tak robi np. ADFS2 przy podpisanych żądaniach SAML2 - nie wymaga powtórzenia certyfikatu, natomiast serwer ePUAP zwraca wyjątek
 4. żądanie ArtifactResolve nie może zawierać żadnej wartości w atrybucie Destination - to dość nieoczekiwane, jednak jeśli w Destination poda się, zgodnie ze specyfikacją SAML2, adres usługi samego PZ (któregokolwiek z punktów końcowych), otrzymany token (ArtifactResponse) jest oznakowany jako Success:OK jednak nie zawiera w ogóle węzła Response (który dopiero zawiera identyfikator sesji):
  <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
    <soap:Body>
      <saml2p:ArtifactResponse xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:eidas="http://eidas.europa.eu/saml-extensions" xmlns:naturalperson="http://eidas.europa.eu/attributes/naturalperson" xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" xmlns:saml2p="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" ID="ID-d6225f3e-cd17-4d84-bbf0-9baf271e2600" InResponseTo="_g5a74742e-86ac-4eb1-8729-c8b5f810554e" IssueInstant="2018-02-28T13:23:47.605Z" Version="2.0">
        <saml2:Issuer>pz.gov.pl</saml2:Issuer>
        <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
          <ds:SignedInfo>
            <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
            <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
            <ds:Reference URI="#ID-d6225f3e-cd17-4d84-bbf0-9baf271e2600">
              <ds:Transforms>
                <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
                  <ds:XPath xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">not(ancestor-or-self::ds:Signature)</ds:XPath>
                </ds:Transform>
                <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
                  <InclusiveNamespaces xmlns="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="ds saml2 saml2p xenc"/>
                </ds:Transform>
              </ds:Transforms>
              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
              <ds:DigestValue>gSWXETl+giM/Qcdq65Fe9pB86Cg=</ds:DigestValue>
            </ds:Reference>
          </ds:SignedInfo>
          <ds:SignatureValue>Qq9StzWIqup...</ds:SignatureValue>
          <ds:KeyInfo>
            <ds:X509Data>
              <ds:X509Certificate>MIIE3...</ds:X509Certificate>
            </ds:X509Data>
          </ds:KeyInfo>
        </ds:Signature>
        <saml2p:Status>
          <saml2p:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
        </saml2p:Status>
  
        <!-- a gdzie saml2p:Response?? -->
  
      </saml2p:ArtifactResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
  
  Poprawny ArtifactResponse wygląda tak
  <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
   <soap:Body>
   <saml2p:ArtifactResponse xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:eidas="http://eidas.europa.eu/saml-extensions" xmlns:naturalperson="http://eidas.europa.eu/attributes/naturalperson" xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" xmlns:saml2p="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" ID="ID-dd7b4bf7-990a-4175-91ab-68f03fe75d8a" InResponseTo="_g93d8952d-a3f8-4d0f-9c4f-da316282fcdf" IssueInstant="2018-03-07T11:56:03.916Z" Version="2.0">
    <saml2:Issuer>pz.gov.pl</saml2:Issuer>
    <ds:Signature>...</ds:Signature>
    <saml2p:Status>
    <saml2p:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
    </saml2p:Status>
    <saml2p:Response ID="ID-983a786f-aedf-4370-b27c-aedb85608c1c" InResponseTo="guid_4933262e-f10b-4859-8dc1-cb5d837ecf11" IssueInstant="2018-03-07T11:56:03.915Z" Version="2.0">
    <saml2:Issuer>pz.gov.pl</saml2:Issuer>
    <ds:Signature>...</ds:Signature>
    <saml2p:Status>
     <saml2p:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
    </saml2p:Status>
    <saml2:Assertion ID="..." IssueInstant="2018-03-07T11:56:03.915Z" Version="2.0">
     <saml2:Issuer>pz.gov.pl</saml2:Issuer>
     <saml2:Subject>
     <saml2:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">...</saml2:NameID>
     <saml2:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
      <saml2:SubjectConfirmationData InResponseTo="guid_4933262e-f10b-4859-8dc1-cb5d837ecf11" NotOnOrAfter="2018-03-07T12:46:03.596Z" Recipient="https://.......edu.pl/Account/Logon"/>
     </saml2:SubjectConfirmation>
     </saml2:Subject>
     <saml2:Conditions NotBefore="2018-03-07T11:56:03.596Z" NotOnOrAfter="2018-03-07T12:46:03.596Z">
     <saml2:AudienceRestriction>
      <saml2:Audience>https://....edu.pl</saml2:Audience>
     </saml2:AudienceRestriction>
     </saml2:Conditions>
     <saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2018-03-07T11:56:03.915Z" SessionIndex="_ID-...-344b-4087-97ba-...">
     <saml2:AuthnContext>
      <saml2:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password</saml2:AuthnContextClassRef>
     </saml2:AuthnContext>
     </saml2:AuthnStatement>
    </saml2:Assertion>
    </saml2p:Response>
   </saml2p:ArtifactResponse>
   </soap:Body>
  </soap:Envelope>
  
  i jak widać zawiera aż dwa podpisy - jest to zgodne ze specyfikacją SAML2 - podpisane są węzły ArtifactResponse oraz, niezależnie, Response (są to więc aż dwa podpisy do walidacji) (jako ciekawostka: ADFS2 podpisuje wyłącznie węzeł Assertion
 5. podpis wystawionego dokumentu zawiera niedozwoloną przez Microsoft transformatę REC-xpath-19991116, ta transformata została domyślnie zablokowana przez poprawkę bezpieczeństwa z maja 2017. Efekt jest taki że dokumenty XML podpisane przez ePUAP domyślnie nie walidują się w .NET. Zaproponowane rozwiązanie w postaci wymuszenia klucza w rejestrze nie działa (z nieznanego powodu), działa natomiast wskazanie takiej dozwolonej transformaty wprost w kodzie walidującym
  var signedXml = new SignedXml(doc);
  signedXml.LoadXml(signature);
  // jawne dopuszczenie niedozwolonej transformaty
  signedXml.SafeCanonicalizationMethods.Add("http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116");
  
  result = signedXml.CheckSignature(SignatureCertificate, true);
  
  Bardzo pomaga tu szczegółowy ślad niepoprawnej walidacji który można opcjonalnie włączyć dla walidatora
 6. wbrew informacjom ze str. 7-8 dokumentu dla integratora PZ
  [...] usługi sieciowe systemu Profil Zaufany [...] posiadają standardowe atrybuty dodawane do żądania i odpowiedzi [...]
  żądanie do usługi getTpUserInfo nie może zawierać atrybutów callId ani requestTimestamp
 7. wbrew dokumentacji usługi getTpuserInfo, atrybut systemOrganisationId nie jest nieobowiązkowy, przeciwnie, jest wymagany przez walidator po stronie serwera, natomiast wartość "0" jest akceptowana

Poprawnie wygenerowana przez usługę sieciową odpowiedź, zawierająca dane o użytkowniku, wygląda tak:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" soap:mustUnderstand="1">
  <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-a5ad6774-0bd6-4ea6-ac40-3a323990db8f">
  <wsu:Created>2018-03-07T13:01:39.231Z</wsu:Created>
  <wsu:Expires>2018-03-07T13:06:39.231Z</wsu:Expires>
  </wsu:Timestamp>
  <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" wsu:Id="X509-4cd29820-fa78-4eee-b141-d32e5c7f773f">MII...</wsse:BinarySecurityToken>
  <ds:Signature>...</ds:Signature>
 </wsse:Security>
 </SOAP-ENV:Header>
 <soap:Body xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" wsu:Id="_a9238b48-08af-4340-9cbe-d7b7bb71bbe5">
 <ns2:getTpUserInfoResponse xmlns:ns2="http://userinfo.zp.epuap.gov.pl" xmlns:ns3="http://exception.userinfo.zp.epuap.gov.pl">
  <getTpUserInfoReturn>
  <accountEmailAddress>....@.....edu.pl</accountEmailAddress>
  <claimedRole>&lt;ppZP:PodpisZP xmlns:ppZP="http://crd.gov.pl/xml/schematy/ppzp/"
 xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/">&lt;ppZP:DaneZP>&lt;ppZP:DaneZPOsobyFizycznej>&lt;os:Nazwisko rodzajCzlonu="pierwszy"
>TestNazwisko&lt;/os:Nazwisko>&lt;os:Imie>TestImie&lt;/os:Imie>&lt;os:PESEL>...</claimedRole>
  </getTpUserInfoReturn>
 </ns2:getTpUserInfoResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
i to jest już ostatni, drobny szczegół - rzeczywiste dane o użytkowniku mają postać XML zanurzonego w XML jako CDATA, wydobycie danych wymaga więc podwójnego parsowania.

Wednesday, November 22, 2017

Useful caching pattern

One of the SO answers contains an interesting caching pattern, proposed by user Keith
static string GetCachedData(string key, DateTimeOffset offset)
{
  Lazy lazyObject = new Lazy(() => SomeHeavyAndExpensiveCalculationThatReturnsAString());

  var available = MemoryCache.Default.AddOrGetExisting(key, lazyObject, offset); 

  if (available == null)
    return lazyObject.Value;
  else
    return ((Lazy)available).Value;
}
It relies on the MemoryCache::AddOrGetExisting returning null on the very first call that adds the item to the cache but returning the cached item in case it already exists in the cache. A clever trick worth of remembering.

Monday, November 13, 2017

Node.js, circularly dependent modules and intellisense in VS Code

Circularily dependand modules in Node.js is something most people recommend you should definitely avoid. Let's start with an example of two classes that mutually require each other:
// a.js
var B = require('./b');

class A {
  createB() {
    return new B();
  }
}
  
module.exports = A;

// b.js
var A = require('./a');

class B {
  createA() {
    return new A();
  }  
}

module.exports = B;

// app.js
var A = require('./a');
var B = require('./b');

var a = new B().createA();
var b = new A().createB();

console.log(a);
console.log(b);
Although this looks correct and intellisense works correctly, this of course doesn't work because of the circular dependency.
And while there are multiple resources that cover the topic (e.g. [1] or [2]) I'd like to emphasize that VS Code does a nice job in inferring of what actual type of the returned value from the method is, regardless of what approach to the issue you take.

Let's check the first approach, where you inline the reference

// b.js
class B {
  createA() {
    var A = require('./a');
    return new A();
  }  
}

module.exports = B;
Note that the VS Code still correctly infers the return type of the method:
The second approach involves moving requires to the end of both modules
// a.js
class A {
  createB() {
    return new B();
  }
}
  
module.exports = A;

var B = require('./b');

// b.js
class B {
  createA() {
    return new A();
  }  
}

module.exports = B;

var A = require('./a');
The type inference still works.

The last fact worth mentioning is that VS Code respects the JSDoc's @type annotation, whenever there type can't be inferred automatically, you can help it.

Take a look at VS Code not able to infer the actual type of a variable

var a = new B().createA();
var b = new A().createB();

var _unknown;
and how a hint helps it
var a = new B().createA();
var b = new A().createB();

/** @type {A} */
var _unknown;

Monday, October 9, 2017

Javascript Puzzle No.2 (beginner)

The Object.keys is supposed to return keys (property names) of given object. As the docs says, it should be equivalent of the for...in loop.

Is it really so? This little snippet shows that Object.keys doesn't really enumerate keys but rather ... values.

var p = {
  foo : 0,
  bar : 1
};

for ( var e in p ) {
  console.log( e );
}

for ( var e in Object.keys( p ) ) {
  console.log( e );
}
The snippet prints
foo
bar
0
1
while it definitely should print
foo
bar
foo
bar
What's wrong here?

Thursday, October 5, 2017

JWT tokens between .NET and node.js

Node.js JWT tokens are straightforward
var jwt = require('jsonwebtoken');

var secret = "This is my shared, not so secret, secret!";
var payload = {
  "unique_name":"myemail@myprovider.com",
  "role":"Administrator",
  "nbf":1499944099,
  "exp":1599947699,
  "iat":1499944099,
  "iss":"http://my.tokenissuer.com",
  "aud":"http://my.website.com"};

var token = jwt.sign(payload, secret);

console.log( token );

// -------------------------

var decoded = jwt.verify(token, secret);
console.log( decoded.unique_name );
thanks to the jsonwebtoken package.

In case of .NET, things are a little bit more complicated as the JWT is implemented in System.IdentityModel.Tokens.Jwt. This is unfortunate, as the 5.x.x version of this library has been reimplemented to rely on Microsoft.IdentityModel. Because of this, many older tutorials became deprecated and people tend to have different issues.

To have a working code, reference System.IdentityModel.Tokens.Jwt 5.1.4 or newer from Nuget and then

using Microsoft.IdentityModel.Tokens;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IdentityModel.Tokens.Jwt;
using System.Security.Claims;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var plainTextSecurityKey = "This is my shared, not so secret, secret!";

      var signingKey = new Microsoft.IdentityModel.Tokens.SymmetricSecurityKey(
        Encoding.UTF8.GetBytes(plainTextSecurityKey));

      var signingCredentials = new Microsoft.IdentityModel.Tokens.SigningCredentials(signingKey,
        Microsoft.IdentityModel.Tokens.SecurityAlgorithms.HmacSha256Signature);

      // -------------------------

      var claimsIdentity = new ClaimsIdentity(new List()
      {
        new Claim(ClaimTypes.Name, "myemail@myprovider.com"),
        new Claim(ClaimTypes.Role, "Administrator"),
      }, "Custom");

      var securityTokenDescriptor = new Microsoft.IdentityModel.Tokens.SecurityTokenDescriptor()
      {
        Audience = "http://my.website.com",
        Issuer  = "http://my.tokenissuer.com",

        Subject      = claimsIdentity,        
        SigningCredentials = signingCredentials               
      };

      var tokenHandler     = new JwtSecurityTokenHandler();
      var plainToken      = tokenHandler.CreateToken(securityTokenDescriptor);
      var signedAndEncodedToken = tokenHandler.WriteToken(plainToken);

      Console.WriteLine(plainToken);
      Console.WriteLine(signedAndEncodedToken);

      // -------------------------

      var tokenValidationParameters = new TokenValidationParameters()
      {
        ValidAudiences = new string[]
        {
          "http://my.website.com",
          "http://my.otherwebsite.com"
        },
        ValidIssuers = new string[]
        {
          "http://my.tokenissuer.com",
          "http://my.othertokenissuer.com"
        },
        IssuerSigningKey = signingKey        
      };

      Microsoft.IdentityModel.Tokens.SecurityToken validatedToken;
      var validatedPrincipal = tokenHandler.ValidateToken(signedAndEncodedToken,
        tokenValidationParameters, out validatedToken);

      Console.WriteLine(validatedPrincipal.Identity.Name);
      Console.WriteLine(validatedToken.ToString());

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Thursday, September 28, 2017

Javascript Puzzle No.1 (beginner)

For few years I've been posting C# puzzles here, each puzzle was about a language feature or an unexpected semantics of some base class library methods. This post starts a new series, Javascript puzzles. Here's the first, easy one. Consider following generator function
function* foo()
{
  var n = 0;
  while ( true ) {
    yield n++;
  }
}
This seemingly creates an infinite enumeration of 0, 1, 2, etc. However, a simple test
for ( var i=0; i<10; i++ )
{
  console.log( foo().next().value );
}
reveals it doesn't really do what it's supposed to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
The question here is to explain the incorrect behavior of the generator.

Monday, September 11, 2017

ADFS and the SAML2 Artifact Binding woes

We've been using the WS-Fed for ages, I myself wrote a couple of tutorials and was often emailed by people asking for some details. As time passes, the Ws-Fed is pushed away in favor of the SAML2 protocol. And yes, SAML2 has some significant advantages over Ws-Fed, namely it supports multiple bindings.

The idea behind bindings is to allow both the token request and the actual token response be transmitted in various ways. Specifically, if you have ever worked with the WS-Fed, you are aware that the request from the Relying Party to the Identity Provider is passed over the browser's query string

https://idp.com?wa=wsignin1.0&wtrealm=https://rp.com
and the response is always passed in a HTML form that is POSTed to the Relying Party. On the other hand, the OAuth2/OpenID Connect have a different way of passing messages - while the request is also passed over the browser's query string
https://idp.com?wa=response_type=code&client_id=foobar&redirect_uri=https://rp.com&scope=profile
it is the RP that creates a direct HTTPs request to the IdP's profile endpoint to retrieve the user token.

This subtle difference has substantial consequences. In particular:

 • since the WS-Fed SAML1.1 token is passed from the IdP to the RP using the client's browser, it has to be signed to prevent it from being tampered. Also, large tokens could possibly introduce unwanted lag issues as it unfortunately takes some time to POST large data from a browser to a webserver
 • the OAuth2 tokens don't have to be signed as the trust is established by direct requests from the RP to the IdP, which, on the other hand could possibly be one of attack vectors (suppose the DNS can be poisoned at the RP's side and direct requests from the RP to the IdP target an attacker's site instead of the IdP

These two examples show that there are three different ways of passing the data between the RP and the IdP and this is exactly what three most important SAML2 binding are about

 1. the HTTP-Redirect binding consists in a 302 redirect and passing data in the query string
 2. the HTTP-POST binding consists of a HTTP POSTed form where the data is included in the form's inputs
 3. the Artifact binding consists in a redirect (302 or POST) where only a single artifact is returned, the receiver creates a HTTPs request passing the artifact as an argument and gets the data as the response
Note that any binding can be used to initiate the flow from the RP to the IdP and any other binding can be used to pass the SAML2 response token from the IdP to the RP.

For example, the RP can use the HTTP-Redirect binding to initiate the flow and then the IdP can use the HTTP-POST binding to send the token back (this particular combination of bindings would make such SAML2 negotiation very similar to WS-Fed):

Or, the RP can use the HTTP-Redirect binding to send the request to the IdP but can get the response back with the Artifact binding (which would make it look similar to OAuth2):

What this blog entry is about is how difficult it was to implement the SAML2's Artifact binding in a scenario where the ADFS is the actual Identity Provider.

First, why would you implement the SAML2 for yourself? Well, few reasons:

 • practical - the SAML2 is not supported by the base class library, although SAML1.1 (Ws-Fed) is. There are some classes in the base class library (the SAML2 token, the token handler) but the SAML2 protocol classes (handling different bindings) are missing. It's just like somebody has started the work but was interrupted in the middle of it and was never allowed to return and finish the job. There are some free and paid implementations (look here, or here, or here and google paid libraries on your own)
 • practical - although some SAML2 implementations can be found, it looks like this particular binding, the Artifact binding is not always supported, even though the other two bindings usually are supported
 • theoretical - to better understand all the details and have a full control over what happends under the hood of the Artifact binding

The implementation turned out to be more or less straightforward as long as HTTP-Redirect and HTTP-POST bindings are considered. It turned out, however, that the Artifact binding is a malicious strain and just doesn't want to cooperate that easily. Problems started when the ADFS was expected to return the artifact that the Artifact Resolve endpoint at the ADFS's side was about to be queried so the artifact could be exchanged for a SAML2 token. A following list enumerates some possible issues and could be used as a checklist not only by implementors but also by administrators who configure a channel between a Relying Party and the ADFS based on the Artifact binding.

 1. make sure you read the SAML 2.0 ADFS guide from Microsoft
 2. make sure the Artifact Resolve endpoint is turned on in the ADFS configuration
 3. make sure the signing certificate is imported in the Relying Party Trust Properties on the Signing tab - the ArtifactResolve request has to be signed by the RP's certificate, otherwise ADFS will reject the request (actually, ADFS tends to return an empty ArtifactResponse, with StatusCode equal to urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success but no token included
 4. make sure you set correct signature algorithm in the Properties on the Advanced tab - by default ADFS expects the ArtifactResolve will be signed using SHA256RSA, however, your certificate can be SHA1RSA one
 5. make sure you consult the Event Log entries (under Applications and Services Logs/AD FS 2.0/Admin) to find detailed information on request processing. What you will get at the RP's side from sending invalid request is just urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Requester (which means that your request is incorrect for some reason) or urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Responder (which means ADFS is misconfigured). On the other hand, peeking into the system log can sometimes reveal additional details, e.g.
 6. make sure you sign the ArtifactResolve request and then you put it into a SOAP Envelope. Make sure you don't sign the whole envelope. This is how a correct request should look like
  <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">
   <s:Body>
    <samlp:ArtifactResolve
     xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"
     xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
     ID="_cce4ee769ed970b501d680f697989d14"
     Version="2.0"
     IssueInstant="current-date-here e.g. 2017-09-11T12:00:00">
    <saml:Issuer>the ID of the RP from ADFS config e.g. https://rp.com</saml:Issuer>
    <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">...</ds:Signature>
    <samlp:Artifact>the artifact goes here</samlp:Artifact>
   </samlp:ArtifactResolve>  
   </s:Body>
  </s:Envelope>
  
 7. (this one was tricky)make sure the Signature goes between the Issuer and Artifact nodes. By taking a look into ADFS sources (the Microsoft.IdentityServer.dll) you could learn that ADFS has its own exclusive, hand-written algorithm of signature validation which doesn't use the .NET's SignedXml class at all. This manually coded algorithm expects this particular order of nodes and logs 'Element' is an invalid XmlNodeType (as shown at the screenshot above, not too helpful) if you put your signature as the very last node. Frankly, I don't see any sense in this limitation at all.
 8. make sure you set SignedInfo's CanonicalizationMethod to SignedXml.XmlDsigExcC14NTransformUrl (which resolves to http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#) (for some reason the ADFS just doesn't accept the default SignedXml.XmlDsigC14NTransformUrl aka http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315)
 9. (this was even tricker) make sure you add XmlDsigExcC14NTransform to the Reference element of the signature. The relevant part of the ArtifactResolve code is presented below. It expects the ArtifactResolve XML in a string form, the signing certificate and the id of the ArtifactResolve (to put it into the signature)
      public string SignArtifactResolve(string artifactResolveBody, X509Certificate2 certificate, string id)
      {
        if (artifactResolveBody == null || certificate == null || string.IsNullOrEmpty( id ))
          throw new ArgumentNullException();
  
        XmlDocument doc = new XmlDocument();
        doc.LoadXml(artifactResolveBody);
  
        SignedXml signedXml = new SignedXml(doc);
        signedXml.SigningKey = certificate.PrivateKey;
        signedXml.SignedInfo.CanonicalizationMethod = SignedXml.XmlDsigExcC14NTransformUrl; //"http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#";
  
        // Create a reference to be signed.
        Reference reference = new Reference();
        reference.Uri    = id;
  
        // Add an enveloped transformation to the reference.      
        XmlDsigEnvelopedSignatureTransform env =
          new XmlDsigEnvelopedSignatureTransform(true);
        reference.AddTransform(env);
  
        XmlDsigExcC14NTransform c14n = new XmlDsigExcC14NTransform();
        c14n.Algorithm = SignedXml.XmlDsigExcC14NTransformUrl;
        reference.AddTransform(c14n);
  
        // Add the reference to the SignedXml object.
        signedXml.AddReference(reference);
  
        // Compute the signature.
        signedXml.ComputeSignature();
  
        // Get the XML representation of the signature and save 
        // it to an XmlElement object.
        XmlElement xmlDigitalSignature = signedXml.GetXml();
  
        // the signature does directly between Issuer and Artifact
        doc.DocumentElement.AppendChild(doc.ImportNode(xmlDigitalSignature, true));
  
        //var artifactChild = doc.DocumentElement.ChildNodes[doc.DocumentElement.ChildNodes.Count-1];
        //doc.DocumentElement.InsertBefore(doc.ImportNode(xmlDigitalSignature, true), artifactChild);
  
        // soap enveloped
        return CreateSoapEnvelope( doc.OuterXml );
      }
  
      private string CreateSoapEnvelope( string soapBodyContent )
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(soapBodyContent)) throw new ArgumentNullException();
        return string.Format("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\"><s:Body>{0}</s:Body></s:Envelope>", 
            soapBodyContent );
      }
  
 10. (this was slightly tricky) when sending the SOAP Envelope with the ArtifactResolve to ADFS, make sure you add the SOAPAction header set to http://www.oasis-open.org/committees/security. Also make sure you set the Content-Type to text/xml

A correct ArtifactResolve request makes ADFS return the ArtifactResponse document which looks more or less like

<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">
 <s:Body>
 <samlp:ArtifactResponse ID=\"_d9f59a16-8189-4095-9f57-1033439cb1f3\" Version=\"2.0\" IssueInstant=\"2017-09-11T10:20:49.527Z\" 
            Consent=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:consent:unspecified\" InResponseTo=\"_id\" xmlns:samlp=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol\">
  <Issuer xmlns=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion\">http://adfs.local/adfs/services/trust</Issuer>
  <samlp:Status>
  <samlp:StatusCode Value=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success\" />
  </samlp:Status>
  <samlp:Response ID=\"_e0d8b313-ba58-4325-a9af-39a406a73bc8\" Version=\"2.0\" IssueInstant=\"2017-09-11T10:20:49.277Z\" Destination=\"https://rp.com\" 
    Consent=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:consent:unspecified\" InResponseTo=\"guid_2e0575b5-37b5-4546-a209-1bbc725c6532\">
  <Issuer xmlns=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion\">http://adfs.local/adfs/services/trust</Issuer>
  <samlp:Status>
   <samlp:StatusCode Value=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success\" />
  </samlp:Status>
  <Assertion ID=\"_04f54457-70ce-4850-a639-c068a0f801db\" IssueInstant=\"2017-09-11T10:20:49.277Z\" ...>
   <Issuer>http://adfs.local/adfs/services/trust</Issuer>
   <ds:Signature xmlns:ds=\"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#\">...</ds:Signature>
   <Subject>...</Subject>
   <Conditions">...</Conditions>
   <AttributeStatement>
   <Attribute Name=\"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name\">
    <AttributeValue>foo
   </Attribute>
   <Attribute Name=\"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname\">
    <AttributeValue>Foo
   </Attribute>
   <Attribute Name=\"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname\">
    <AttributeValue>Bar
   </Attribute>
   </AttributeStatement>
   <AuthnStatement AuthnInstant=\"2017-09-11T10:20:49.199Z\">
   <AuthnContext>
    <AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport</AuthnContextClassRef>
   </AuthnContext>
   </AuthnStatement>
  </Assertion>
  </samlp:Response>
 </samlp:ArtifactResponse>
 </s:Body>
</s:Envelope>
The response has to be extracted from the SOAP Envelope and verified (assertions are signed). Then, it can be passed down the pipeline as if it comes from any other binding.