Thursday, May 14, 2020

Materiały edukacyjne - Inversion of Control

O tym czym jest Inversion of Control, czym jest kontener Dependency Inversion, jak go używać, czym jest Service Locator i dlaczego jest antywzorcem i wreszcie, dlaczego ultymatywnym rozwiązaniem dla architektury opartej o DI jest Local Factory.

No comments: