Thursday, May 14, 2020

Materiały edukacyjne - Inversion of Control

O tym czym jest Inversion of Control, czym jest kontener Dependency Inversion, jak go używać, czym jest Service Locator i dlaczego jest antywzorcem i wreszcie, dlaczego ultymatywnym rozwiązaniem dla architektury opartej o DI jest Local Factory.

1 comment:

Charlie Freda said...

The project involved some work from us, top graphic design studio so there was a lot of collaboration involved
best web design firm