Monday, August 24, 2020

OldMusicBox.ePUAP.Client 0.64

Biblioteka kliencka dla ePUAP, OldMusicBox.ePUAP.Client w aktualnej wersji domyka zagadnienie komunikacji za pomocą usługi Skrzynek Podawczych. Konkretnie - usługa WS-Doręczyciel::dorecz umożliwiająca wysyłanie powiadomień na skrzynki użytkowników z Urzędowym Potwierdzeniem Doręczenia (UPD) otrzymała wsparcie w generowaniu takich powiadomień.
Konkretnie, WS-Doręczyciel::Dorecz wymaga aby przekazywany dokument był podpisany podpisem kwalifikowanym w standardzie XAdES. Jako że C# nie posiada natywnego wsparcia dla sygnatur XAdES, trzeba popracować na poziomie niżej, na poziomie SignedXml i wymagane przez XAdES węzły złożyć sobie samodzielnie. ePUAP zadowala się najprostszym wariantem sygnatury.
Drugi element wsparcia dotyczy szablonu pisma ogólnego, które umożliwia przesłanie dowolnej treści z załącznikami binarnymi (np. PDF) i wizualizuje się na witrynie ePUAP dzięki istniejącej tam transformacie. Załączony przykład pokazuje jak wygenerować dokument w tej składni.
Połączenie obu mechanizmów pozwala zbudować infrastrukturę dla przesyłania podpisanych dokumentów do użytkowników końcowych ePUAP (osób fizycznych).

No comments: