Tuesday, October 27, 2020

Materiały edukacyjne - funkcje w Javascript

Czwarty wykład z Wybranych elementów praktyki projektowania oprogramowania, o programowaniu funkcyjnym w Javascript, to jeden z moich ulubionych, łącznie z kolejnym o obiektowości prototypowej. Tu opowiadam o tym jak w Javascript zobaczyć język funkcyjny, z takimi elementami funkcyjnymi jak funkcje wyższych rzędów, rekursja, domknięcia, kontynuacje. Zrozumienie tych elementów języka znacznie ułatwia swobodne poruszanie się w bibliotekach UI, takich jak React (komponenty funkcyjne).
Zapraszam do oglądania.

No comments: