Friday, June 29, 2018

Integracja z ePUAP - zamiana powrotna SHA256 na SHA1

Dziś czyli w piątek, 29 czerwca 2018, około godziny 14-tej, środowisko testowe ePUAP zostało ponownie zaktualizowane. Tym razem do wersji która nie obsługuje całkowicie algorytmu SHA256, zamiast tego wraca do sytuacji w której w komunikacji wymagane jest SHA1.

Ta zmiana ociera się o skandal i sprawia wrażenie że COI nie panuje nad sytuacją. Byłoby zrozumiałe, gdyby nowa wersja przywracała wsparcie dla SHA1 ale poprawnie obsługiwała oba, SHA1 i SHA256. Natomiast udostępnienie wersji która na działającym kodzie wykorzystującym SHA256 zwraca z serwera wyjątki bezpieczeństwa, na które lekarstwem jest przywrócenie SHA1 po stronie integrowanej aplikacji, bardzo źle świadczy o kulturze wytwarzanego kodu i wsparcia integratorów.

Być może jest to tylko niedopatrzenie i sytuacja wróci do normy (=będą obsługiwane oba rodzaje funkcji skrótu) w niedługim czasie, ale zamieszanie jakie powoduje COI nieprzemyślaną jak widać do końca migracją, powoduje perturbacje po stronie integratorów.

1 comment:

Unknown said...

No i mamy 1 lipca, a w systemie nie ma możliwości potwierdzenia profilu zaufanego certyfikatem kwalifikowanym SHA256. Zwracany jest komunikat: "Certyfikat użyty do podpisu pochodzi od nieznanego wystawcy".