Wednesday, June 13, 2018

Integracja z ePUAP - zmiana SHA-1 na SHA-256

Środowisko testowe ePUAP zostało właśnie dostosowane do zmian wymuszonych Ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z września 2016, która w art. 137 mówi:
Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu.
Istotnie, wdrożona na środowisku testowym zmiana powoduje zwracanie statusu A security error was encountered when verifying the message przy komunikacji z dowolną usługą.
Komunikat błędu nie jest może bardzo przydatny w diagnozie problemu, niemniej warto odnotować, że faktycznie chodzi o konieczność wymiany SHA-1 na SHA-256, co jest szalenie istotne w kontekście generowania podpisów XMLDsig w komunikacji z usługami - przynajmniej w .NET, domyślnie dostawca podpisów obiektu SignedXml wybiera SHA-1, ponieważ tak podpowiada sygnatura certyfikatu. A nadpisanie tej domyślnej konwencji w taki sposób żeby do wyliczenia sygnatury został użyty algorytm SHA-256 wcale nie jest takie oczywiste. A skąd wiadomo że akurat SHA-256? Cóż, na środowisku testowym zaktualizowano również dokumentację dla integratorów i tam w wyciągach z przykładowych żądań i odpowiedzi systemu pojawia się właśnie ten algorytm, wszędzie tam gdzie we wcześniejszych wersjach widniał sha1.
Niewykluczone że z początkiem lipca czeka nas wysyp "awarii" systemów zewnętrznych zintegrowanych z ePUAP, które z różnych powodów nie zaimplementują tej zmiany. W kontekście wczorajszej (2018-06-12) dużej awarii e-usług - być może ta awaria i planowana zmiana mają jakiś związek.

No comments: